Od snov ku skutočnosti

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

ČARO ZEMPLÍNA - krajina

ZEMPLÍN

Niekoľko slov o autorovi

Narodil sa 2.augusta 1964 v Michalovciach . Po ukončení základnej školy vo Vinnom , keď už tam prejavoval svoj vzťah k výtvarnému umeniu a umeniu všeobecne , pokračoval v štúdiu na Umelecko – priemyselnej škole v Košiciach . Študoval odbor – propagačné výtvarníctvo a popri tom sa venoval štúdiu olejomaľby , krajinkám , sakrálnej tvorbe a iným kombinovaným technikám .


Po ukončení štúdia – 1983 u profesorky , Ing. Arch.Dagmar Jurányiovej , u prof. Františka Sklenára – Akad. maliara , Štefana Roskoványiho – Akad. maliara....u ktorých študoval , odborné , technické , návrhové kreslenie ,kompozíciu a figurálnu kresbu . Niekoľko rokov pracoval v MsKS – Michalovce , ako výtvarník pre mesto. Neskôr sa zamestnal v Zemplínskych strojárňach , kde zo začiatku pôsobil , ako výtvarník – fotograf . Po nežnej revolúcii sa stal vedúcim propagácie , tam sa venoval marketingu – tuzemským a zahraničným výstavným trhom . Výrobky tohto podniku prezentoval v spolupráci s VSŽ – Industria ,  po Európskych veľtrhoch a výstavách.

Po úraze chrbtice v roku 1999 , ostal doma a naplno sa venuje rôznym výtvarným technikám , pastelu , akvarelu , olejomaľbe a kombinovaným technikám.


Zo svojou rodinou žije vo Vinnom , kde má aj svoj ateliér .


 Bol členom klubu výtvarníkov pri Fonde výtvarných umení , teraz je členom Klubu výtvarníkov pri Regionálnom kultúrnom stredisku v Michalovciach a je držiteľom čestnej plakety za rozvoj kultúry mesta Michalovce , v roku 2010 získal čestné ocenenie za rozvoj kultúry Obce Vinné , za čo je veľmi vďačný.Stalo sa tak pri príležitosti 760 výročia prvej písomnej zmienky o obci. Ale aj tak je pre neho najväčším ocenením  dobrota , úprimnosť a láska....úsmev a toto je treba hľadať a oceňovať..............
  •    


Od roku 1986 do roku 1992 sa okrem iných zúčastnil asi desiatky kolektívnych výstav , z ktorých vyberáme :

1986 - Zemplín očami výtvarníkov
1987 - Okresná súťaž - Tvorba
1988 - Výstava - Víťazný Február
1991 - Celoslovenská súťaž - Tvorba
2001 - Samostatná výstava - Michalovce
2003 - Samostatná výstava - Michalovce
2004 - Výber z tvorby - malá galéria MsKS
2004 - výber z tvorby - Maďarsko
2005 - Moja rodina - Bratislava

      2005 - Sympózium výtvarníkov Bratislava
2005 - Samostatná výstava - Humenné
2006 - Galéria Nezábudka - Bratislava
2009 - Samostatná výstava–SAMOTA-Michalovce   

      2010 -

Jeho obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach aj za hranicami Slovenska

Maďarsko , Poľsko , Česká republika , Kanada , USA , Japonsko

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.Surf.sk